Начало > знание > Съдържание
Бъдещето на системата за паркиране
- Apr 11, 2018 -


Настоящото търсене на пазара е не само система, която може да се използва и използва, но и система, която може да осигури неочаквано преживяване. Независимо дали става въпрос за ултразвукова или видеорекордерна система за паркиране, тя просто осъзнава откриването на превозното средство и споделянето на информация за паркинг и все още не е достатъчно автомобилът да ръководи този блок. Интериорната навигационна технология и мобилната интернет технология постепенно проникват в нашето ежедневие. Комбинирането на тези технологии с насоките за паркиране неизбежно ще доведе до качествени промени и ще насочи интеграцията. Навигация за навигация на място, основното ядро е базирано на технологията Bluetooth с ниска мощност, може да се комбинира с мобилни интернет терминали, за да се постигне оптимална пътна точка до точка навигация. От една страна се осъществява насочването на превозното средство към определеното място за паркиране; от друга страна, се осъществява насочването на обратното търсене към определеното превозно средство.