Начало > знание > Съдържание
Система за паркиране
- Apr 11, 2018 -


Състои се от дисплей и карти за водач. Принцип на работа Данните за мястото за паркиране се събират в реално време от детектора за паркиране. Системата събира информацията, свързана с паркингното пространство, и изпраща информацията до централната система за обработка чрез мрежата за предаване на данни съгласно определени правила. Централната обработваща система извършва обработката на информацията. След анализа и обработката съответните данни за обработка преминават през изходното устройство, за да предоставят информация за всеки знак и направляваща карта в паркинга, за да направят превозното средство да влезе в съответното място за паркиране. За съответната информация за паркинг пространството системата осигурява интерфейс за заявки за данни